Angeles City Mobile Force Company

Angeles City Mobile Force Company


Crime Prevention Tips

  1. Iwasan ang paglabas ng bahay lalo na kung gabi.
  2. Hanggat maaari iwasan ang pakikipag inuman at pakikipagtalo sa ibang tao.
  3. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran.
  4. Maging alerto maging sa loob at labas ng bahay.
  5. Kung may mga krimen at pangyayari sa inyong mga lugar, ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya.
  6. Tumawag sa PNP Hotline na kaakibat ng mga paalalang ito.


Address: 241 Apo Road, Angeles, Pampanga, Philippines.

Phone: 0992-853-2207


You may want to read: