General Luna Police Station

General Luna Police Station (Quezon)


Anong maaaring gawin ng isang biktima ng panggagahasa?


Agad na magsumbong sa opisyal ng barangay, sa opisina ng Municipal Social Worker and Development, o pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa lugar.


General Luna Municipal Police Station Contact Details:

  • Facebook: genlunampsqppo
  • Twitter: generalluna_mps
  • Instagram: general_luna_mps
  • Hotline Number: 0909-932-6852


You may want to read: