On

 

termite gang

Termite Gang


A termite gang is a group of thieves who rob banks, pawnshops, and various establishments using boltcutters, hydraulic jacks, and other equipment to force them to open the establishment they want to rob.


Digging ditches and drilling holes in adjacent buildings served as their tunnels to carry out their theft plan.


Ano ang Termite Gang?


Ang termite gang ay isang grupo ng mga kawatan na nagnanakaw sa mga bangko, sanglaan at iba't ibang establisimento na gumagamit ng mga boltcutter, hydraulic jacks at iba pang kagamitan para pwersahan nilang mabuksan ang establisimento na nais nilang pagnakawan.


Paghubukay ng mga kanal at pagbubutas sa mga katabing gusali ang nagsisilbi nilang lagusan para maisagawa ang plano nilang pagnanakaw.


You may want to read: